Aparatura

Zintegrowany system Raman-AFM

Pozwalający na wykonywanie mikrospektroskopii ramanowskiej, mikroskopii sił atomowych oraz nanospektroskopii ramanowskiej wzmocnionej na ostrzu sondy skanującej (TERS). Posiada przystawkę do pomiarów komórek in-vivo.

System nanoIR

Drugi na Świecie system w tej konfiguracji.
Mikroskop w zakresie podczerwieni umożliwiający pomiary z nanometryczną zdolnością rozdzielczą. Łączy w sobie chemiczną czułość metody FT-IR i precyzję pomiarów AFM.

Próżniowy Spektrometr FTIR

Układ posiada próżniowy mikroskop FT-IR, detektory MCT i FPA, bolometr oraz pozwala na zbieranie widm i mapowanie w transmisji, odbiciu i ATRze.

Mikroskop szybkiego obrazowania FT-IR

Dobry do szybkiego i dokładnego mapowania FT-IR dużych obszarów w transmisji i odbiciu. Mikroskop posiada automatyczny stolik na próbki i przystawkę ATR.

Mikroskop sił atomowych

|integrowany z mikroskopem fluorescencyjnym może być zastosowany do pomiarow żywych komórek w środowisku wodnym i niemal wszystkich typów eksperymentów AFM.

Napylarka złota i srebra Leica EM ACE600

Ma liczne zastosowania np. do funkcjonalizacji sond AFM, pokrywania próbek itp... Trzy źródła są możliwe: Ag, Au, i węglowe.

Spektrometr UV-VIS

Automatyczny wielozadaniowy czytnik mikropłytek pozwalający na stosowanie wielu znaczników absorpcyjnych, fluorescencyjnych oraz luminescencyjnych.

System RT-PCR

Służy do badania ekspresji RNA w czasie rzeczywistym dla potrzeb akredytacji. Używany w badaniach dozymetrycznych i spektroskopowych.

System do automatycznej analizy aberracji chromosomowych

System AxioImager.Z2 preparatów biologicznych barwionych fluorescencyjnie w sposób zautomatyzowany. Pozwala zidentyfikować zarówno aberracje jak i chromosomy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013