Aparatura

System do automatycznej analizy aberracji chromosomowych

Mikroskop AxioImager.Z2 (Zeiss) z holderem na próbki na 8 szkiełek (76x26 mm) połączony z dwoma niezaleznymi modułami software'u pozwalającymi badać próbki zawierające aberracje chromosomowe oraz wykorzystywany do technik FISH i MN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013