Kontakt

Koordynator Projektu

Kierownik Zakładu Fizyki Doświadczalnej Układów Złożonych (NZ52):

Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek

wojciech.kwiatek@ifj.edu.pl

tel.: +48 12 662 8235, +48 12 662 8088

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
centrala: 12 662 8000
sekretariat: 12 662 8200
fax: 12 662 8458
e-mail: dyrektor@ifj.edu.pl

formularz aplikacyjny

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013