O nas

Laboratorium Obrazowania Spektroskopowego dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Cele projektu:

- stworzenie nowoczesnego laboratorium w regionie, będącego nowoczesnym ośrodkiem powalającym na prowadzenie unikatowych badań wpływu promieniowania jonizującego na organizmy żywe oraz m.in. zapleczem naukowym Centrum Cyklotronowego Bronowice

- prowadzenie badań metodami fizyki dla potrzeb zwalczania chorób nowotworowych oraz innych patologii poprzez obrazowanie spektroskopowe układów tkankowych, komórkowych (badając wewnętrzną strukturę komórek, organizację cytoszkieletu, własności mechaniczne i biochemiczne) oraz badania na poziomie molekularnym

- prowadzenie badań podstawowych w zakresie analiz struktury materii skondensowanej

Perspektywa:

2007 - 2013

Priorytet:

Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie:

Działanie 5.1 Krakowski Obszar Metropolitalny jako ważny węzeł europejskiej przestrzeni badawczej

Typ projektu wg. UMRPO:

Infrastruktura badawcza – budowa lub przebudowa, rozbudowa oraz remonty laboratoriów oraz unowocześnienie wyposażenia laboratoriów badawczych

Finanse:

Wartość projektu: 11 791 987,51 zł
Dofinansowanie UE: 9 890 099,22 zł
Wkład własny: 1 901 888,29 zł

Współpraca

Współpraca krajowa

 • Uniwersytet Jagielloński
 • Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny
 • Uniwersytet Rolniczy
 • Szpital Miejski im. G. Narutowicza
 • Szpital Jana Pawła II
 • Centrum Onkologii
 • Instytut Farmakologii PAN
 • Instytut Katalizy PAN
 • Instytut Fizyki PAN
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Współpraca międzynarodowa

 • INFN LNF, Frascati, Włochy
 • Univerzita Karlova, Praga, Czechy
 • EPFL, Lausanne, Szwajcaria
 • Paul Scherer Institut, Villigen, Szwajcaria
 • ETH, Zurich, Szwajcaria
 • Universitat Linz, Austria
 • HASYLAB, DESY, Hamburg, Niemcy
 • Synchrotron Diamond, Wielka Brytania
 • Synchrotron Soleil, Francja
 • Monash University, Melbourne, Australia
 • Synchrotron Singapore, Singapur

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013