Aparatura

UV-VIS Spectrometer

Czytnik płytek pozwalający na stosowanie wielu znaczników absorpcyjnych, fluorescencyjnych oraz luminescencyjnych

Zastosowania:
- pomiar ekspresji receptorów, antyciał, antygenów, hormonów
- oznaczanie stężeń DNA, RNA w bardzo małych objętościach, badanie aktywności wybranych enzymów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013