Aparatura

System RT-PCR

System Real-time Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction do badania ekspresji RNA w czasie rzeczywistym

Zastosowania:
- Ekspresja genów
- Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP)
- Zmiany w liczbie kopii genu (CNVs)
- Profile μRNA
- Wykrywanie patogenów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013