Aparatura

Mikroskop szybkiego obrazowania FT-IR

Zakres pomiarów: 5000 cm-1 - 400 cm-1
Źródło: wysokoenergetyczna ceramika
Detektory: DLATGS (KBr), MCT, MCT-CCD
Przystawka: transmisja, odbicie i ATR z kryształem diamentowym

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013