Aparatura

Zintegrowany system Raman-AFM

Pozwalający na wykonywanie mikrospektroskopii ramanowskiej, mikroskopii sił atomowych oraz nanospektroskopii ramanowskiej wzmocnionej na ostrzu sondy skanującej (TERS). Posiada przystawkę do pomiarów komórek in-vivo.

Mody pomiarowe w kontakcie, w tappingu, i hybrydowy
Głowice do pomiarów w powietrzu i wodzie.
Piezoelektryczny skaner w osiach XYZ.

Spektrometer Ramana InVia Renishaw z mikroskopem konfokalnym:
- 4 lasery (532, 633, 785, and 1064 nm)
- 3 detektory (CCD, EMCCD, InGaAs)
- 3 różne siatki dyfrakcyjne (830, 1200, and 1800 lines/mm)
- Mikroskop konfokalny (obiektywy 5x, 20x, 50x, 100x, immersyjny 63x)
- skaner XYZ (mapy, obrazowanie 3D)
- polaryzatory
- inkubator komórek (do pomiarów żywych komórek)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013