Obiekty badań

Tkanka

AFM (elastyczność, złośliwość nowotworów)

FTIR (skład chemiczny, detekcja nekrozy, apoptozy, peroksydacji lipidów, zmiany konformacji DNA)

µXFR, µPIXE, XANES, RIXS (zmiany chemiczne i rozkłady pierwiastków)


Komórka

AFM (elastyczność, złośliwość nowotworów)

FTIR , nanoIR (skład chemiczny, detekcja nekrozy, apoptozy, peroksydacji lipidów, zmiany konformacji DNA)


Chromosom

nanoIR (lokalizacja eu- i heterochromatyny, rola chromatyny w powstawaniu aberracji chromosomowych, wpływ promieniowania oraz leków chemoterapetycznych)

PCC, RT-PCR (aberracje chromosomowe)


DNA

TERS (spektroskpia ramanowska wzmocniona na ostrzu sondy skanującej) (popromienne uszkodzenia DNA - przerwanie wiązań , powstanie nowych wiązań przy oddziaływaniu z chemoterapetykami, zmiany konformacyjne)

AFM (zmiany konformacyjne)

RIXS (zmiany chemiczne)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013