Aparatura

NanoIR2 system

Drugi na Świecie system w tej konfiguracji.
Mikroskop w zakresie podczerwieni umożliwiający pomiary z nanometryczną zdolnością rozdzielczą. Łączy w sobie chemiczną czułość metody FT-IR i precyzję pomiarów AFM.

Przestawialny laser IR:
OPO (optical Parametric Oscillator)
Częstotliowść: 1 kHz
Regulowany zakres pomiaru: 2000 cm-1 - 900 cm-1
i 3600 cm-1 - 2235 cm-1
Rozdzielczość spektralna: 8 cm-1,
Szerokość wiązki: 50 μm - 100 μm
Grubości próbek: 50 nm - 1 μm

Laser: QCL (Quantum Cascade Laser)
Regulowany zakres pomiaru: 1900 cm-1 - 1200 cm-1
Częstotliwość: 0.1 kHz - 500 kHz
Rozdzielczość spektralna: 1 cm-1
Energia pulsu: 0.1 μJ - 2 μJ
Czas trwania pulsu: 40 ns - 500 ns
Grubości próbek: 1 nm - 10nm

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013