Aparatura

Mikroskop Sił Atomowych (AFM)

|integrowany z mikroskopem fluorescencyjnym może być zastosowany do pomiarow żywych komórek w środowisku wodnym i niemal wszystkich typów eksperymentów AFM

Głowica NanoWizard 4
- Topografia
- Rozkład 2D sztywności próbki
Głowica ForceRobot
- Oddziaływania z komplekscami molekularnymi (spektroskopia siły)
Głowica CellHesion
- Mikroskopia siły na komórkach

Skaner XY – 100 μm x 100 μm
Kontrola temperatury: 20°C ÷ 60°C
Rozdzielczość przestrzenna w roztworze: 10 nm
Wyposażony w mikromanipulator (Eppendorf)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013