Aparatura

Próżniowy spektrometer FTIR z mikroskopem, bolometerem i detektorami MCT oraz FPA

Zakres pomiaru: 8000 - 10 cm-1

Źródła:
MIR – wysokoenergetyczna ceramika
FIR - lampa rtęciowa
Beam splitter:
MIR (8000 cm-1 - 350 cm-1)
MIR-FIR (6000 cm-1 - 50 cm-1)
FIR1 (680 cm-1 - 30 cm-1)
FIR2 (55 cm-1 - 10 cm-1)
Detektory:
MIR: DLATGS (KBr), DLATGS (PE) 7000 cm-1 -10 cm-1
MIR-FIR: broadband (KBr)
FIR: Bolometer (650 cm-1 - 10 cm-1)
Mikroskop Hyperion 3000 (7000 cm-1 - 10 cm-1)
Detektory: MCT, MCT FPA
Obiektywy: vis, 15x, 36x

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013