Laboratorium
Obrazowania Spektroskopowego


dla potrzeb radiobiologii, terapii i badania układów złożonych
w Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007/2013